TP-20 - produkcja zakończona

  Krótkie filmy obrazujące pracę urządzenia

   Podstawowym zadaniem TP-20  jest nadruk daty i czasu na kartach czasu pracy oraz numerowanie i datowanie dokumentów.
   Nadruk może być uaktywniany poprzez włożenie dokumentu w szczelinę urządzenia. Oznaczenia na obudowie 
pokazują, w którym miejscu nastąpi wydruk.
   Drukarka posiada szerokie możliwości konfiguracji takie jak możliwość:
   -  dowolnej edycji trzech linii wydruku ( wykorzystywane w kancelariach przy przyjmowaniu dokumentów ),
   -  ustawienia miejsca nadruku,
   -  wyboru 29 różnych formatów czasu, 
   -  automatycznej zmiany czasu na letni/zimowy,
   -  automatycznej numeracji na wydruku i wiele innych.
   Drukarka posiada wyświetlacz LCD zawierający informacje o dacie, czasie i dniu tygodnia. Istnieje również możliwość 
podłączenia do urządzenia zewnętrznego sygnału dźwiękowego.

   Na zdjęciach przykładowa karta pracy i zestawienie ukazujące formaty możliwych wydruków.