Oprogramowanie jetStamp Graphic 970Oprogramowanie jetStamp Graphic 970Numer produktu: Oprogramowanie jetStamp Graphic 970


  Krótki film obrazujący istotę programowania urządzenia
  
     Oprogramowanie jetStamp 970Graphic 970 umożliwia utworzenie wzorca wydruku
i przesłanie go do drukarki. Drukarka zapamiętuje cztery wzorce wydruków. 
Na wzorzec wydruku mogą złożyć się następujące obiekty typu :
   Tekst - dowolne teksty z możliwością formatowania - rodzaj i styl czcionki,
   Data / czas - dowolne daty - ustawianie rodzaju i stylu czcionki oraz formatu daty i czas,
   Numerator - służy do kolejnego numerowania - ustawianie parametrów numeratora
                          ( wartość początkowa, skok, powtórzenia i inne ) oraz rodzaju i stylu czcionki,              
   Kod kreskowy - służy do drukowania różnego rodzaju kodów kreskowych,
   Grafika - służy do wkomponowania w wzór wydruku grafiki ( logo, znaki , tytuły i tym podobne,