Oprogramowanie jetStamp 790 PCsetOprogramowanie jetStamp 790 PCsetNumer produktu: Oprogramowanie jetStamp 790 PCset


  Krótki film obrazujący istotę programowania urządzenia

Oprogramowanie jetStamp 790 PCset umożliwia:
 • zdefiniowanie i ustawienie linii wydruku (maksymalnie 40 znaków)
      - tekst, czas, data i liczba porządkowa mogą występować w dowolnej kolejności i po kilka razy
      - program przy definiowaniu samoczynnie ogranicza ilość znaków w linii

 • można zdefiniować dowolną ilość linii wydruku, które można w odpowiedniej chwili przesłać do urządzenia
      - w danej chwili w datowniku może znajdować się tylko jedna zdefiniowana linia

 • zdefiniowane linie można wyeksportować do pliku i importować z pliku w razie potrzeby

 • program jest w polskiej wersji językowej

 • można ustawić parametry wydruku:
      - opóźnienie druku
      - prędkość drukowania
      - kierunek drukowania ( od lewej lub od prawej )

 • umożliwia zdefiniowanie elementów wydruku:
      - tekst     - bez polskich znaków
      - czas     - wersja 24-godzinna lub 12-godzinna (AM, PM)
      - data      - wszystkie składniki daty mogą być w dowolnej kolejności
                     - rok w postaci dwu lub czterech cyfr
                     - miesiąc, jako dwucyfrowa liczba  lub trzyliterowy skrót
                     - dzień to dwucyfrowa liczba
      - liczba porządkowa (numerator) - określamy :
                     - przedział liczb w jakim działa numerator ( wartość najmniejsza i największa )
                                   - maksymalnie od 0 do 999999
                     - ilość powtórzeń każdej drukowanej liczby
                     - długość kroku - o ile zwiększać każdą następną liczbę
                     - liczbę od jakiej zaczynamy wydruk
                     - czy drukować liczby z zerami poprzedzającymi
                     - czy drukujemy liczby rosnąco lub malejąco do zera
                     - czy korzystamy z własnego zdefiniowanego formatu